Stepenovanje

Fotografija sa prvog treninga AK Samuraj 3.9.1992. Novi Beograd

Stepenovanje za mladje od 15 godina

Stepen
Boja pojasa 
Broj trakica 
Vreme Cena
10.kyužuti2 meseca10 bodova
9.kyužuti13 meseca10 bodova
8.kyunarandžasti3 meseca10 bodova
7.kyunarandžasti13 meseca10 bodova
6.kyuzeleni3 meseca12 bodova
5.kyuzeleni13 meseca12 bodova
4.kyuplavi6 meseci15 bodova
3.kyuplavi16 meseci15 bodova
2.kyubraon6 meseci18 bodova
1.kyubraon16 meseci20 bodova
– Polaganja za mlađe od 15 godina su u decembru, martu, junu i na letnjem seminaru,
– Uslov za polaganje sledećeg stepena je prisustvo na jednom internom
klubskom seminaru,
– Uslov da bi se polagalo za 5.kyu, 3.kyu i 1.kyu je prisustvo bar jednom
klubskom seminaru u minimalnom trajanju od 2 dana sa najmanje 6 sati treninga (zimski seminar, letnji seminar, vikend seminari itd…).

Stepenovanje za starije od 15 godina

Stepen
Boja pojasa 
Broj trakica 
Vreme 
Cena
6.kyubeli13 meseca10 bodova
5.kyužuti6 meseci12 bodova
4.kyunarandžasti6 meseci12 bodova
3.kyuzeleni6 meseci15 bodova
2.kyuplavi6 meseci20 bodova
1.kyubraon10 meseci30 bodova
1.DANcrni12 meseci50 bodova
2.DANcrni224 meseca60 bodova
3.DANcrni330 meseci80 bodova

– Uslov za polaganje sledećeg stepena je prisustvo na bar 2 interna klubska seminara,
– Uslov da bi se polagalo za 3.kyu, 2.kyu i 1.kyu je prisustvo bar jednom klubskom seminaru u minimalnom trajanju od 2 dana sa najmanje 6 sati treninga (zimski seminar, letnji seminar, vikend seminari itd…),
– Dodatni uslov za 1.kyu i DAN stepene je prisustvovanje bar jednom seminaru aikido majstora sa zvanjem 6.DAN i više.

*1 bod = 160 RSD