Aikido Klub SAMURAJ je osnovan 03.SEPTEMBRA 1992. godine od kada radi u Beogradu bez prestanka do današnjeg dana.

Osnivač kluba je Goran Šturanović sada 7.DAN Aikido i predsednik do 3. Septembra 2017 kada prepušta klub svojim dotadašnjim asistentima i trenerima na proslavi 25. godišnjice AK Samuraj.

Od 03.09.2017. Predsednik i trener kluba je Dejan Lukić 5.DAN. a podpredsednik i trener kluba je Slobodan Kostić 4.DAN.

Goran Šturanović 7.DAN Aikido

Počeo da se bavi Aikidoom 1981. u SC Vračar u Beogradu. Crni pojas 1.DAN položio 1986 trenersku školu za Aikido završio 1986. a zatim i trenersku školu za Ju-jutsu. Takođe je učestvovao u osnivanju prvog Aikido Saveza Jugoslavije iste godine. Učestvovao je a bio i predavač na velikom broju seminara Borilačkih Veština uglavnom po Evropi. Poslove koje je radio iz oblasti bezbednosti objekata i lica 90-tih godina su dosta značili u razvoju kurseva Samoodbrane. Osim Aikidoa i Ju-Jutsua, vežbao je i Karate, Bo-Jutsu, Judo, System, ...

Jedan je od osnivača sada mnogobrojne asocijacije ljubitelja Borilačkih Veština www.internationalcombatunion.com 1995.

Boravi u Velikoj Britaniji 9 godina gde vodi klub Sturi Aikido Watford do 2009. godine. Vodi AK Samuraj u Srbiji do Septembra 2013. kada odlazi u inostranstvo. Provodi 2 godine u Danskoj (2013 - 2015) a zatim i u Madjarskoj (2015 - 2017) gde takodje vodi treninge Aikidoa. Od Septembra 2017. je opet u Srbiji... 

Dejan Lukić 5.DAN Aikido

Počeo da se bavi Aikidoom 1992. u klubu i bio jedan od prvih članova AK Samuraj. Crni pojas 1.DAN položio 2001. Završio Višu trenersku školu 2007. i vodio samostalno AK Samuraj od 2001 do 2009. Od 3.9.2017. postaje Predsednik AK Samuraj sa trenutnim zvanjem 5.DAN.

Zaslužne osobe za razvoj kluba

Rade Marković iz Užica (Karate Klub AS), Ljubomir Vračarević (WCRA), Jovović Ivo (Profi), Nenad Neša Kešelj(pok.)(SIPRO), Prof. Dr. Dušan Dunđer , Jovica Mirković, Zoran Nićin, Momčilović Vlada, Saša Bogojević, Dejan Šušić, Slobodan Kostić, Tamara Marinković, Zoran Dimitrijević, Nikola Pajkovski(pok.), Milena, Bojan Mraković.

Prijatelji kluba
koji su uveličali veliki broj priredbi i seminara.

Goran Kurnik (Ki Aikido), Mladen Teovanović (Ki Aikido), Aleksandar Milošević - Ali (Realni Aikido), Radosav Milojković - Milence (Aikido), Neša Milošević (Aiki Budo), Boris Krivokapić (Hapkikwan), Mirko Ostojić (Ninjutsu), Predrag Milošević - Bata (SVEBOR), Vladimir Peković (KBV HARA Karate).

Prijatelji Yu Aikido Magazina
časopis je izlazio godinu i nešto dana - izdavač AK Samuraj Bgd.

Veliki broj poznatih majstora Aikidoa je podržalo izlaženje YU AIKIDO Magazina. Izašlo je ukupno 9 brojeva od kojih su prvih 7 bili A5 formata a brojevi 8 i 9 A4 formata. Časopis je uspeo da bar u jednom momentu okupi sve aikidoke pod jedan krov - krov YU AIKIDO Magazina. Ovde ćemo nabrojati one koji su pomogli direktno:

Predrag Burić, Velibor Vesović, Saša Obradović, Ljubomir Vračarević, G-din Žarković (g.o.u. časopis Vreme), Grafički Centar VREME, Tref-Print Beograd, Novak Jerkov, Mirko Jovandić, Dušan Kanački, Dejan Kocić, Goran Kurnik, Zoran Obradović, Nenad Petrović, Aleksandar Prodanović, Stanko Radovanović, Bratislav Stajić, Srdjan Stanković, Predrag Stefanović, Ana Džambaski, Branko Blažičević, Časlav Vujotić, Dr.Sci.Med. Srbislav Stojanović...

*Unapred se izvinjavamo ako smo ispustili nekoga - nije namerno.