O AIKIDOU

Aikido je borllačka veština nastala na temeljima viševekovne tradicije Japanskih ratničkih (Budo) veština. Za savremenog mirnodopskog čoveka, u svetu koji se u međuvremenu mnogo promenio, ova veština nema više onaj životni značaj kao nekada. Međutim, učenje nekada tradicionalne ratničke Veštine, njena tehnika i filozofija, primenjeni danas na konkretan slučaj, borbu čoveka sa čovekom, i dalje pružaju savremenom čoveku široke mogućnosti i poboljšavaju njegov kvalitet života.

Zdravlje i pravilan telesni i duhovni razvoj su preduslov za sve ljudske aktivnosti. Pravilnim telesnim i duhovnom vežbanjem i obrazovanjem kroz Aikido, utiče se na razvoj ličnosti sa pozitivnim moralnim, telesnim i psihofizičkim osobinama. Jednom rečju, na formiranje zdrave i svestrano razvijene ličnosti. Posledica vežbanja Aikidoa, je ne samo održavanje dobrog zdravlja, već i usvajanje znanja, veština i navika od kojih se ima koristi, kako u svakodnevnom zivotu, tako i kada se treba suočiti sa problematicnim oblicima društvenog ponašanja.

Bez obzira na sva teorijska razmatranja, ključna znanja u Aikidou se stiču iskustvom, intuicijom i vežbom. Ta unutrašnja znanja je nemoguće opisati rečima, i ako se to čini, ona često bivaju beskorisna. Zbog toga, za razumevanje Aikidoa postoji smo jedan put, a to je mukotrpno vežbanje. Ukoliko vam se neki put trening i smuči, pa razmišljate da prekinete sa vežbanjem, ne činite to. Na pravom ste putu.

Onome, ko nije uložio mnogo svog rada, znoja, volje, ljubavi i novca u vežbanje, nikakav čarobni recept, pa ni Aikido ne može pomoći. U borilačkoj praksi je znanje, koje nije propraćeno sa mnogo prolivenog znoja beskorisno.

Onaj ko nije učinio napor da ovlada svojim duhom i telom, kojima obično misli da vlada, i da postigne harmoniju sa svojim okruženjem, nikada neće moći to da razume svojim površnim pogledom. Samo unutrašnji pogled, koji se stiče dugim i iskrenim vežbanjem, u stanju je da uvidi majstorstvo duha, koje može postojati i u naizgled najjednostavnijem pokretu.

Knjiga ,,MALA ŠKOLA AIKIDOA" (Deo iz uvoda)

autori Goran Šturanović i Zoran Dimitrijević